Databasen Sofie förr i tiden

Databasen Sofie är ett digitalt system där museum hanterar sina samlingar av föremål och fotografier. Systemet Sofie utvecklas och tillhandahålls av Västerbottens museum och detta har gjorts sedan 1991. Sedan några år tillbaka hittar du databasen Sofie här »

Denna hemsida
Den hemsida du är på nu är en mindre databas där vi presenterar information främst om tillverkningsindustrin. Metallindustri och plastindustri samt närliggande ämnet är vårt fokus.

Historien om muséets databas
Det hela började med att Kenneth Åström, som var en av dem som ansvarade för samlingarna på Västerbottens museum, hade en granne som då arbetade vid Umeå universitet vid det som då hette Institutionen för Informationsbehandling. På universitetet arbetade även Torsten Nilsson, som kom att bli huvudpersonen bakom Sofie. Man hade länge diskuterat på museet om det fanns möjlighet att skapa en databas för samlingarna.

En förundersökning påbörjades och utredningen gjordes av Torsten Nilsson. Så småningom hade man klart fört sig vad man skulle göra och detta resulterade i databasen Sofie. Sofie används av mer än 400 användare på olika museum, hembygdsföreningar och kommunarkiv över hela landet. Med hjälp av databasen Sofie kan man göra museets samlingar av olika slag öppna och tillgängliga för en stor publik både innanför och utanför museets väggar.

Databasen Sofie kan användas såväl internt i ett Intranet som externt över Internet. I Sofie finns allt från väldigt gamla föremål från järnåldern och vikingatiden till lite nyare historiska föremål från exempelvis 1800- och 1900-tal. Databasen Sofie innehåller exempelvis information om tre pilspetsar som hittades på Röstahammaren under sommaren 1876. Spetsarna är troligen från järnåldern och i Sofie kan man få reda på längd, bredd, hur de är framställda, när och var de hittades, material, vilket nummer de har och var man kan hitta dem. Sofie bjuder också på information om Folktandvårdens första dator, en IBM från 1985. Datorn var en av de första datorerna som Folktandvården använde och i Sofie kan man även läsa vad den första användarens utlåtande var: ”häftigt, det kändes som framtiden”. Under årens lopp har Sofie utvecklats och förnyats och den nya versionen Sofie 8 lanserades under 2014.