Metallindustri

Arbetsresor som kräver läkarundersökning för visum

Även om svensk metallindustri är otroligt välutvecklad och har det mesta som behövs för att klara den inhemska produktionen är den starkt beroende av samarbeten med andra länder. Det är inte ovanligt att behöva resa ganska långt och stanna längre för att få till viktiga kontakter och affärer. Dessutom kan det uppstå behov av studieresor som också kommer att kräva visum.

Våren 2020 förändrades världen. Det var inte första gången vår planet drabbades av en pandemi. Men det var första gången våra globaliserade samhällen drabbades. Många började prata om hur man skulle kunna resa igen, inte bara i affärer. Frågan om läkarintyg för visum blev högst relevant men saken var förstås den att detta alltid har varit ett måste för inresa till vissa länder.

Läkarintyg för visum av olika skäl

Det är inte alltid samma skäl till varför man behöver ha ett läkarintyg för att få visum till inresa i ett land. Olika länder har olika lagar och man jobbar särskilt intensivt med olika hälsofrågor. Dessutom är det inte alla länder som kräver detta.

Om du ska studera i länder som USA eller Kina kan du inte åka utan ett läkarintyg för visum. Det här måste du ordna med i god tid innan du åker. Om du inte har läkarintyget och ditt visum redo vid avresan kan du få åka hem igen.

Andra länder som kräver visum för studier är Japan och Sydafrika. Detta kan också krävas om du tänker åka österut för att till exempel plugga medicin i en före detta öststat. Om du ska jobba i ett annat land kommer läkarintyget också att krävas. Det är viktigt att inte missa detta för att slippa förseningar och extra kostnader längre fram.

Vilken typ av prover kan krävas?

Det man gärna vill se innan man släpper in människor i sitt land är förstås om de bär på en smitta som skulle kunna ställa till det i det egna landet. Frågan blev högst aktuell under coronakrisen 2020 men var relevant långt tidigare.

Ett annat virus som har medfört restriktioner för resande i världen är HIV. Ryssland kräver att man har testats för Hepatit innan man reser in. Detta gäller oavsett om du kommer för att studera eller om du är på en längre affärsresa.

Hur genomförs en undersökning för läkarintyget?

För att du ska kunna få ett läkarintyg för visum måste du genomgå en undersökning som har alla moment som krävs. Det är därför som det kan vara klokt att vända sig till en klinik som är expert på olika typer av intyg. De kan tala om vad som ska vara med när du förklarar vart du ska åka, hur länge och varför.

På kliniken kommer du att få fylla i ett standardformulär med frågor. Om du inte förstår allting är det viktigt att du ber om hjälp så att informationen blir korrekt. Till detta kommer det en vanlig undersökning som kan vara riktigt bra även för dig då du får status för din nuvarande hälsa.

Beroende på var du ska åka kan det bli tal om blodprov, urinprov såväl som lungröntgen. En lungröntgen visar att du inte har turberkolos vilket hade gett dig förbud för inresa och vistelse i vissa länder.

Inte bara en fråga om hur frisk du är

Det är viktigt att komma ihåg att ditt läkarintyg för visum inte bara rör din hälsa just nu. Det kan också vara till för att se vad du har blivit vaccinerad mot. Om du upptäcker att det finns en vaccination som krävs som du inte har fått kan du ordna med detta på kliniken som hjälper dig med ditt intyg.

Det gäller förstås att du har ordning på information om tidigare vaccinationer. Om du kan ta med dig ditt vaccinationskort blir det ju lättare att konstatera om du har den vaccination som krävs eller inte. Efter coronaepidemin 2020 kan det också bli tal om att ta en titt på antikroppar. Det vill säga att man undersöker om en person har haft viruset eller blivit vaccinerad mot det.

Vad kostar det med läkarintyget för visum?

Du får betala för att få läkarintyg för visum och det du betalar för är ju själva undersökningen. Därmed kan det bli lite olika pris beroende på hur omfattande undersökning det blir. Räkna med en kostnad på omkring tusen kronor för ditt läkarintyg. För att veta säkert kan du kontakta en klinik som utför intygen och tala om vart du ska resa, när och hur länge du kommer att stanna. Då kan du få ett mer exakt pris.