Annat

Avsluta ab på rätt sätt

När man vill avsluta ab så är det mycket viktigt att detta görs på rätt sätt. Såvida det inte rör sig om tvångslikvidering som Bolagsverket eller tingsrätten har beordrat om så finns det lite olika alternativ. En likvidation är samma sak som att bolaget upplöses efter det att skulder har betalats. Då kommer bolaget att försvinna för evigt. Det kan ju vara så att man vill att verksamheten ska fortsätta men att man inte längre vill hålla i rodret. Då kan man välja att sälja ab för att på så vis lämna över ansvaret för det till annan part.

Avsluta ab med snabbavveckling

Snabbavvecklingen är något som alltfler drar nytta av. Det här låter som att man avvecklar bolaget snabbare än normalt men så är det inte riktigt. Avvecklingsprocessen tar lika lång tid som vanligt men det är någon annan som tar hand om den. Så för dig som säljer för att låta ett annat bolag avsluta ab så går det snabbt. Du säljer och får pengarna som du hade förväntat få i slutet av en likvidation på en gång. Snabbavveckling kan man välja då man inte vill syssla med det administrativa och ser en fördel med att få ut pengarna för företaget lite snabbare. Det man ska komma ihåg är att det här kostar en slant och att man dessutom måste vara noga med att välja en bolagsservice som det går att lita på. Men har man god ordning på papper så kan detta vara ett av de bästa alternativen för avslut av aktiebolag.

Sälja bolaget till annat företag

Man kan ju även sälja bolaget till ett annat företag där det kommer att tas upp som en del av en större verksamhet. Det här kan kännas lockande om man har en bra köpare och inser att detta kommer att vara mycket bra för företagets framtida utveckling. Det kan ju till exempel vara så att man har anställda som kan följa med bolaget in i det nya företaget. Då blir det lättare att avveckla med gott samvete eftersom man vet att de som jobbade i verksamheten kan fortsätta med det som de är bra på och tycker om.

Lämna bolaget i vilande status

Det finns även de som väljer att avsluta ab utan att likvidera det. Man lämnar helt enkelt bolaget i vilande status. Det betyder att man fortsatt har lite administrativt arbete med det. Det här är dock minimalt så om det finns anledning till att tro att man kommer vilja sparka igång bolaget igen så kan den vilande formen bli ett bra val. Man bör alltid diskutera saken med en expert så att man väljer rätt metod för den verksamhet som man inte längre vill driva vidare.