Metallindustri

Bandbockning inom industrin

Industritekniken har haft en snabb och spännande utveckling i modern tid. Nya innovativa lösningar och effektiva automationssystem med hög produktionstakt har medfört fördelar som gynnar både producenter och konsumenter. Den ökade effektiviteten innebär kostnadsfördelar för tillverkaren, vilket inte bara höjer vinstmarginalen, utan också kan bidra till att artiklarna säljs till ett lägre pris på marknaden. Ett bra exempel på det är högteknologiska produkter som har gått från att tidigare vara ett dyrt privilegium som bara några få kunde unna sig, till att ligga på en rimlig prisnivå för alla. Bandbockning och bandbearbetning är en av många processer som används inom industrin. Med hjälp bockning kan man böja både stora bandjärn och små metallkomponenter.  Allt ifrån krokar, gångjärn och specialkomponenter till modern utrustning och möbeldelar tillverkas med hjälp av bockning

Bandbockning

Modern bandbockning

Skulle man jämföra en bandbearbetnings verkstad från början av 1900-talet med en modern produktionsanläggning skulle man finna få likheter.  Den bockningsteknik som används i dagens industri är relativt ljudlös i förhållande till den kraft som krävs för att böja stora metallstycken. Maskinerna arbetar snabbt och effektivt och matar ut det ena metallstycket efter det andra. Med hög precision böjer bockningsmaskinerna metallen utan några defekter eller oönskade veck. Dagens utrustning är så sofistikerad att den kan bearbeta väldigt små komponenter. När man ser de moderna maskinerna arbeta är det lätt att glömma att det ligger en lång tradition av hantverk och kunskap bakom processerna.

bandbockning
Trådbockning och bandbockning har många likheter. Den stora skillnaden är om det är ett platt järn eller en rund tråd som bockas.

Multioperationsmaskiner

Multioperationsmaskiner är byggda för att kunna utföra flera arbetsmoment på en och samma gång. De kan utföra andra saker än bara bandbockning som till exempel hålslagning och pressning. Detta medför kortare genomloppstider och gör också att en beställare kan vända sig till samma producent och få hela arbetet utfört.

Teknik och bockning

Det är inte ovanligt att en bockningsprocess styrs med hjälp av CNC teknik. CNC står för Computer Numerical Control och innebär att processen styrs av ett avancerat datorsystem. Eftersom man kan förprogrammera systemet till att utföra momenten automatiskt, eliminerar man behovet av att en operatör måste gå in manuellt och flytta på arbetsstycket.  Det resulterar i mindre avbrott i arbetet och spar både tid och pengar. Även om bockningsprocessen numera ofta är väldigt automatiserad krävs fortfarande mänsklig inblandning. Vanligtvis är det en ingenjör som programmerar maskinen och övervakar processen.

Med de nya moderna systemen är det lätt att ställa om bearbetningen. Allt som produceras kan repeteras vid behov, då informationen sparas ner. Det är också möjligt att gå in och ändra på mindre detaljer i efterhand för att få andra resultat genom att lägga in den nya informationen i systemet. De nya moderna processerna öppnar upp många möjligheter som inte fanns tidigare, och det är ingen tvekan om att de är till stor gagn för metallindustrin.

Läs mer om bandbockning, bandjärn och bandbearbetning här:

www.bockning.com

www.bockning.se

www.metallbearbetning.se