Plastindustri

Dagvattenmagasin för parkering

Det finns de som menar att klimatförändringar kommer att leda till fler regnoväder och därmed också till större problem med vatten som avlopp inte kan hantera. I Sverige så har vi förstås också sett att regnstormar har lett till stor förödelse, och det finns ett stort behov av smarta lösningar som fördröjningsmagasin dagvatten och dagvattenmagasin som kan samla upp allt vatten som kommer på kort tid. Även om det givetvis innebär en kostnad att gräva och anlägga dränering under parkeringsplatser så kan man med en korrekt beräkning se att arbetet på sikt sparar pengar då man slipper hantera skador som uppstått till följd av översvämningar.

Dagvattenmagasin mot översvämningar

Hemma på tomten så kanske det räcker med en stenkista för att undvika att vatten samlas vid husets grund men på en parkering så krävs det ofta lite mer. Precis som att moderna dagvattenkassetter tas fram i plast så kan man med masterbatch och formsprutning eller formgjutning tillverka smidiga system som är till för att samla upp regnvatten under en parkering. På själva parkeringen så ser man små brunnar där vatten kan rinna ner och i marken så finns det ledningar av termoplast och stora kärl där vattnet kan samlas innan det leds vidare. Det här gör att man inte får en stor vattenbassäng på själva parkeringen och att vattnet kan ledas vidare ut i naturen.

under parkeringsplats kan man anlägga dagvattenamgasin

Fantastiska plastverktyg

Med smarta tillverkningsmetoder och plastgranulat som snabbt kan smältas ner och formas så kan vår plastindustri ta fram komponenter till systemen som man anlägger under parkeringen och på andra platser. Det här är kostnadseffektivt och det är viktigt med tanke på att det trots allt kan innebära en rejäl kostnad att lägga om dränering på allmänna platser. Plastämnen som polyuretan kan också anses vara ett miljövänligt val då de kan återanvändas och då de erbjuder så pass fin slitstarkhet.

dagvattenamagasin tillverkas av plastgranulat

Säker parkering

När man ställer sin bil på en parkering och det börjar regna så tänker man sällan på att det här skulle innebära någon fara för bilen. I värsta fall så kanske man blir irriterad över att det har formats en stor pöl precis under dörren till förarsätet. Om det är så att bilen står till hälften i vatten så har man ett problem och det är det här som man kan undvika genom att använda sig av dagvattenmagasin under parkeringar. För bilförare så innebär detta en större säkerhet och den där pölen under bilen som man knappt kan ta sig över ska man heller inte behöva stöta på så länge som parkeringen har dränerats på rätt sätt. För arbetsplatser och allmänna parkeringar så är det här en stor tillgång och det är väl värt att investera i dagvattenmagasin som bevarar både parkering och bebyggelse.