dagvattenmagasin för parkeringsplats

under parkeringsplats kan man anlägga dagvattenamgasin