granulat vid framställning av dagvattenmagasin

dagvattenamagasin tillverkas av plastgranulat