Annat

Finns det risker med att sälja ab för avveckling?

Om du ska lägga ner bolaget och vill sälja för avveckling så är det bra att veta om att det finns vissa risker med detta. Det är enkelt att sälja ab för att få det likviderat av en service som erbjuder denna hjälp. Men det gäller att du förstås vilka risker du tar så låt oss ta en titt på detta…

Sälja ab för att likvidera

För det första är en likvidation något som du inte kan ångra. Det här är alla inte medvetna om. När du har valt att sälja ab för avveckling så kommer det inte att finnas kvar. Det är inte så att bolaget som köper drar igång verksamheten igen. De kommer istället att gå igenom det protokoll som krävs för att lägga ner ett ab.

En risk är alltså att du inte inser vad en likvidation är. Så börja med att verkligen förstå detta innan du börjar se dig om efter en bolagsservice som kan köpa ab för att avveckla det.

En seriös bolagsservice

Nästa risk som vi måste ta upp är den som har med själva bolagsservicen att göra. Om du väljer ett bolag som inte är seriöst så kan det bli riktigt trist. När du väljer att sälja ab för att få det likviderat så räknar du ju med att detta sköts på rätt sätt.

Men saken är den att en del av ansvaret alltid kommer att ligga på dig. Bolaget som köper kan bedyra att de tar över ansvaret men det kan de enligt lag inte göra helt och hållet. Om de skulle strula till det faller det hela ändå tillbaka på dig.

Du tar alltså en risk om du inte noga undersöker vem som ska avveckla. Det är bäst att välja ett bolag med gott rykte som inte är intresserade av att fuska eller slarva. Om de är väl etablerade på marknaden så har de ju allt att förlora på att fuska.

Det kan bli dyrt

Den stora risken med att låta en oseriös aktör köpa ditt bolag för avveckling är att det kan stå dig dyrt. Låt oss säga att de inte betalar in skatter och inte gör saker i rätt tid. Då kan det bli du som får betala för detta senare. Detta då du trodde att du var klar för evigt med bolaget!

Det kan bli otrevligt

Det här är kanske inte det viktigaste om det rör ett bolag som jobbar på ett seriöst sätt. Men låt oss säga att du väljer att sälja ab till ett bolag som inte beter sig på ett trevligt sätt. Det är ju inte roligt. Det är en risk du tar om du inte först undersöker hur deras support fungerar. En god och trevlig attityd är något du kan räkna med om du låter en bra bolagsservice ta hand om likvidationen åt dig.