AnnatPlastindustri

Hur hade världen sett ut utan dagvattenkassetter

När det regnar utanför så kan man tänka sig att det är naturligt att det inte bildas stora vattensamlingar på vägar, i trädgårdar och på parkeringsplatser. Men faktum är att det inte är det. Om vi inte hade haft dagvattenkassetter under marken så hade det kunnat bli riktigt illa då det hällregnar och stormar utomhus. Det är många gånger tack vare fördröjningsmagasin som vi slipper se stora översvämningar då det blir oväder.

Så hade parkeringar sett ut utan dagvattenkassetter

Om det inte hade funnits dagvattenkassetter och dagvattenmagasin under parkeringar så hade det säkert funnits skyltar om att man inte ska parkera då det regnar mycket. För om man ändå hade gjort det så hade risken funnits att bilen sänkts i vatten och kanske rentav spolats bort om det blev flod.

husgrund

Husgrunder hade förstörts snabbare

Vanliga hus hade också snabbare förstörts om man bara hade de gamla stenkistorna att tillgå. Då vattennivån i marken blir för hög så utsätts husets grund för alldeles för mycket väta vilket med tiden ger problem. Tack vare smarta system med dagvattenkassetter så slipper vi en hel del av den här typen av skador.

Dramatik då platser blir obeboeliga

Det hade kanske också varit så att platser som vi nu bor på inte längre kunde bos på då vatten förstört markens bärighet. Det här är ju sådant som har hänt historiskt sett men som inte längre gör det då vi har moderna system för dagvatten som gör att vår mark förblir stabil för våra byggnader och vårt dagliga liv.