Industriautomation

Industriautomation – fusionen mellan datorer och maskiner

Med industriell automation så försöker man i grund och botten att lyckas med en fusion mellan de maskiner som växte fram som ett resultat av den Industriella revolutionen och den datorteknik som finns idag. Med industriautomation så är det möjligt att dra ner på kostnader för material såväl som på energiförbrukning. Dessutom så får man säkrare arbetsprocesser, vilket också är något som leder till besparingar då man slipper sjukskrivningar till följd av arbetsskador. När man för samman datorernas värld med maskinernas värld så leder det för det mesta till en blandning av individuella lösningar. För företag så är det ett måste att få till en enkel plattform från vilken man styr sin processautomation och hanterar robotceller som står för produktionen.

Idag kan man säga att ytterligare en faktor kommer in i bilden och det är Internet. Man kan nämligen se till att industriautomationen blir tillgänglig via nätet så att man kan kontrollera och driva på arbetet oavsett var man befinner sig.

Fjärrstyrd industriautomation

Intelligenta industrimaskiner och PLC system gör det möjligt att skapa en infrastruktur som man kommer åt via Internet. I och med att alltfler tillverkare väljer automatisering för sina arbetsprocesser så är det där med fjärrstyrning viktigt. Med hjälp av sensorer och applikationer så kan man alltid komma åt robotautomation och annan industriautomation. På så vis så kan man alltså veta precis vad som händer oavsett vad klockan är och var man befinner sig. Även om maskinerna inte alltid är bemannade så kan man snabbt få en operatör att se över industrirobotar och maskiner och att gå in och korrigera via nätet om det behövs.

Med hjälp av Internet så kan man sammankoppla system på ett sätt som leder till mindre spill och lägre kostnader för all typ av svensk industriautomation. Kunskapen om vad som pågår på verkstaden är ju inte bara av vikt för de som har ansvaret för att driva produktionen utan också för chefer och säljare som behöver kunna fatta korrekta och snabba beslut vad gäller nya beställningar och projekt. Det här kan vara något som gör att man vinner mot konkurrenter då man jobbar på ett effektivare sätt och därmed kan erbjuda bättre priser och resultat.

En bättre industri

Oavsett hur man väljer att jobba med kombinationen datorprogram och industrimaskiner så är det här något som leder till en bättre industri. Resultaten blir bättre och kunder kan se fram emot högre kvalitet samtidigt som de som jobbar med produktionen får en bättre arbetsmiljö där produktionen är smidigare och lättare att hantera. Man får helt enkelt en industri som blir bättre för alla som den berör, det vill säga hela samhället.