Industriautomation

Industriautomation som klarar slitage

På sätt och vis så skiljer sig inte vanliga datorer så värst mycket från de som används inom industrin. Programvara är programvara, men då det gäller industriautomation så finns det en faktor som man inte får glömma bort och det är miljön som datorn ska befinna sig i. Det här ställer faktiskt mycket höga krav på de som ska ta fram industriell automation. En display på en maskin på en verkstad kan i stort sett se ut som den display man har på en mobiltelefon, men om den hade varit konstruerad som på telefonen så hade det inte fungerat.

Praktisk industriautomation

På ett verkstadsgolv så måste all utrustning tåla saker som damm och fukt. Även om robotautomation leder till att arbetsprocesserna kräver mindre manuellt arbete så är det ofta så att arbetet med komponenter av metall och andra material leder till smuts. Operatörer bär arbetskläder och skyddsutrustning men hur kan man skydda den känsliga tekniken? Även om delar av PLC system och robotautomation kan skyddas av höljen eller med hjälp av fjärrstyrning så kommer ju andra delar som till exempel displayer att behöva finnas lätt tillgängliga. Inom svensk industriautomation så finns det lösningar där man använder sig av höljen som är lätta att flytta på så att maskineri och teknik får ett visst skydd men då ska man komma ihåg att maskinerna som slår, pressar och kapar kommer att ge vibrationer som datortekniken måste klara av.

För att komma runt denna problematik så har man tagit fram unika lösningar som står emot ständiga vibrationer, fukt, smuts och stundtals tuff hantering. Det här är lösningar som kostar en hel del pengar men när det handlar om industri automatik så har man inte råd med skärmar som spricker och som inte visar information på rätt sätt, så robotceller och industriceller utrustas med det allra senaste vad gäller material och lösningar som klarar slitaget på verkstaden.