Metallindustri

Likvidera aktiebolag med skulder

Vid en likvidation av ab så kommer man att ge okända borgenärer 6 månader på sig att svara. Man gör mycket för att eliminera riskerna för att företaget läggs ner utan att alla skulder betalas först. Genom att likvidera aktiebolag på rätt sätt så ser man till att det lämnar ett gott rykte bakom sig. Om det blir kapital över efter att allt har sålts och skulder har betalats så kommer de som äger aktier i bolaget att få en utbetalning.

Likvidera aktiebolag på rätt sätt

Man ska komma ihåg att det kan ta rätt så lång tid att likvidera ett aktiebolag. Bara det att man måste vänta 6 månader på möjliga borgenärer gör att man inte kommer under 7 månaders tid för att bli klar. 7 månader eftersom det även tar tid att ordna med bolagsstämma och att skapa de dokument som krävs för att likvidationen ska kunna träda i kraft. Om man vill likvidera aktiebolag själv så kan det bli ganska så tidskrävande. Man får räkna med en hel del administrativt arbete vilket för vissa kan upplevas som jobbigt.

Få hjälp av bolagsservice

Om det är så att man upplever att det blir för svårt att ta hand om likvidation av ab så kan man sälja företaget till en bolagsservice. Bolagsservicen kommer att utvärdera aktiebolagets värde och erbjuda omedelbar betalning för det. Det är det här som kallas för snabb bolagsavveckling och som blir alltmer populär.

Det är sant att man kan spara pengar på att göra arbetet själv, men man sparar tid på att sälja för att låta en bolagsservice likvidera aktiebolag. Så länge som man vänder sig till en seriös aktör så kan man räkna med att det här gör det enkelt och att man kan lämna ett gott rykte efter sig både bland kunder och borgenärer och i register som talar om vad som hänt med ett företag.

Ett bra avslut för framtiden

Det att man ser till att skulder betalas av är viktigt även för framtida projekt. Även om företaget som man lade ner inte längre finns så kan minnet om det leva vidare och det särskilt i samband med ens eget namn. Kanske vill man någon dag dra igång ett nytt bolag och syssla med liknande produkter och tjänster. Då kommer man att tjäna på att fortsatt ha gott rykte inom branschen varpå man mycket väl kan ta upp ett samarbete med företag och personer som man jobbade med då det bolag som man likviderade fortfarande var aktivt.