Plastindustri

Manual för att komma igång med formsprutning av plast

Innan du kan komma igång med formsprutning av plast gäller det att förstå den teknik som är tillgänglig idag. Faktum är att modern formsprutningsteknik kräver operatörer som kan lite mer om programmering och om hur formsprutningsmaskiner ska skötas. Men grunderna är inte särskilt komplicerade och i denna manual ska vi se lite närmre på hur formsprutningen av plasten egentligen fungerar.

Vad är formsprutning av plast?

Vi kan säga att formsprutning av plast i grund och botten är en tillverkningsmetod som formar plast till olika delar. Metoden går ut på att plastmaterial smälts ner och sedan sprutas in i en form. När materialet kyls ner kommer det att anta samma form som formen det sputades in i. Därefter kan plasten plockas ur och så kan samma form användas för en ny del.

Tillverkningsprocessen skiljer sig en hel del från tekniker som 3D-printing eller hur CNC-maskiner fungerar. Något som får stor betydelse för slutresultatet då man formar plast på detta vis är hur massan förs in i formen och hur den sedan kommer att stelna. Det här är nyckelpunkter som verkligen måste fungera på rätt sätt för att tekniken ska bli fördelaktig.

Vad används formsprutningen för?

Idag används formsprutning av plast för en rad olika produkter. Det är till exempel vanligt att man tillverkar kommersiella produkter för hushåll på detta vis. Men det kan också vara så att tekniken ska användas för delar som ska finnas i maskiner inom industrin.

Många olika industrier förlitar sig på formsprutningstekniken. Om du ser dig omkring och ser något av plast är chansen mycket god att detta föremål har gått igenom en formsprutningsmaskin. I och med att tekniken gör det möjligt att tillverka identiska delar i stora volymer är den nästan alltid fördelaktig.

Den låga kostnaden för produktionen får stor betydelse för hela produktionskedjan. Det är inte ovanligt att man kan ta fram delar för några kronor styck. Ibland ännu mindre. På kort tid är tusentals exemplar klara och de är alla identiska. Det får mycket stor betydelse för tillverkningsprojektets budget.

Vad kostar det att komma igång med formsprutning?

Det här är en punkt som en manual om formsprutning av plast måste ta upp. Du kommer inte att kunna dra igång med tekniken om du inte har ett kapital för investeringen. Det är dyrt att köpa nya maskiner för formsprutning. Men det slutar inte här.

Det kostar också en hel del med formar. Varje tillverkningsprojekt kommer ju att behöva en specifik form. Det kan kosta flera hundratusen kronor att ta fram formen. Om den sedan kommer att användas för flera projekt under många års tid kan kostnaden snabbt reduceras. Men för ett mindre projekt är det inte säkert att formsprutningen blir det första alternativet.

Anledningen till att formarna för formsprutning av plast kostar så mycket är att de inte sällan är gjorda av dyra material som aluminium. Dessutom måste den här typen av form vara exakt. Det kan innebära att man först måste skapa en prototyp för att hitta rätt.

Vilka plastmaterial kan man formspruta?

Alla termoplaster lämpar sig för formsprutning. Det går också att använda vissa typer av silikoner för att tillverka delar med formsprutningsmaskiner. De vanligaste materialen som används inom formsprutning av plast är:

  • PE – Polyeten
  • PS – Polystyren
  • PP – Polypropen
  • ABS

De här materialen står för över 40 % av alla plastdelar som produceras globalt varje år! Det finns förstås andra varianter av plast som används men det här är huvudtyperna.

Möjligheter till utveckling

När du väl kommer igång med produktion av plastdelar och produkter med formsprutning finns det många möjligheter till utveckling. En avancerad formsprutningsmaskin kan göra så mycket. Med duktiga operatörer går det att jobba med flera olika typer av tillverkningsprojekt.

Dessutom finns det intressanta möjligheter till samarbeten mellan olika typer av industrier i Sverige. Plasttillverkning går inte sällan hand i hand med metallframställning eftersom dessa två material väldigt ofta behövs i samma applikationer och produkter.