Metallindustri

Nätväggar för det gemensamma förrådet

Det är rätt så vanligt med förrådsutrymmen som ska delas av flera men som består av ett enda stort rum. Även om man har goda relationer med sina grannar så kan det bli problematiskt med försäkring då alla förvarar sina saker i samma rum. Med nätväggar så kan man skapa små utrymmen i rummet. Varje utrymme blir sitt eget rum som man kan låsa. Nätväggarna gör att man fortfarande får in ljus från existerande fönster eller från den ljuskälla som finns i förrådet, detta samtidigt som alla får sin egen vrå för förvaring.

nätväggar

Rum med nätväggar

Rum med nätväggar kan se riktigt prydliga ut och väljer man väggar av ett lättskött material som inte rostar så förblir rummet trevligt att vistas i. Det man ska tänka på är att förråd som omges av nät gör det möjligt att se vad som finns inuti. Det här gör förstås att man får en risk då man kanske förvarar stöldbegärliga saker i utrymmet. Om så är fallet så är det väldigt viktigt att förrådet har lås som man kan lita på. Nätväggar av metall är inte helt enkla att ta sig igenom och det särskilt om hela förrådet har bra övervakning. En stor fördel med att välja näten hellre än massiva plåtväggar är att man får fortsatt genomströmning av ljus och luft och det bidrar till den känsla av säkerhet som man har i förrådsutrymmet. Innan man väljer ut en viss typ av nätväggar så kan man passa på att lära sig lite mer om saken på bra kunskapsbloggar på nätet.

Dörr utan tröskel

När man ska inreda förrådet med nätväggar så kan det vara bra att tänka lite på detaljerna. En sak som kan bli störande är om varje förrådscell har en dörr med tröskel. Det är lätt hänt att man snubblar över denna då man kliver in i sitt förrådsutrymme. Man behöver alls inte ha den här tröskeln och det finns varianter som gör att man får hög användarvänlighet. Numera så kan man beställa skräddarsydda system som är i enlighet med den yta som finns i det gemensamma utrymmet. Det här gör det lätt att byta ut tidigare konstruktioner av trä till moderna nätlösningar som bidrar till ett bättre förvaringsrum.

Säkerhet

Vad gäller säkerheten så är det viktigt att man har låsanordningar som godkänns av försäkringsbolag. Det är också bra att tänka på hur man förvarar nycklar till förrådet. Det händer ju faktiskt att tjuvar kommer åt nycklar och då finns det inte så mycket att göra åt saken om förrådet har länsats. Nätväggarna av metall ger bäst säkerhet då de ackompanjeras av robusta lås och god övervakning. Man ska förstås också se till att de som har tillgång till förrådet förvarar nycklar och information om larm på ett sätt som gör att obehöriga inte får tillträde.