Metallindustri

Problem med laserskärning i aluminium

Vilka problem kan uppstå när man ska skära aluminium med laser och hur kan man kringgå dessa? Det här är en viktig fråga för den som planerar laserskärning aluminium, för det är inte alla verkstäder som erbjuder laserbeskärning som är experter på aluminium. I och med att problemet har med reflektion att göra så måste man applicera skikt som skyddar laserskäraren och det här gör man på verkstäder där man verkligen är proffs på laser och dyra metaller.

laserskarning-aluminium

 

Problem med laserskärning av aluminium

Problemet med laserskärning i aluminium ligger alltså i att metallen reflekterar den skarpa strålen. Det här kan leda till allvarliga skador av laserskäraren som på grund av reflektionen kan brännas upp och totalförstöras. Aluminium reflekterar mer än andra metaller som stål och de flesta laserskärarmaskiner är gjorda för vanligt stål. Reflektionen från aluminiumet kommer dels från materialet i dess hårda form och från den smältpool som bildas under arbetets gång.

Lösningar

Man löser detta problem genom att spraya aluminiumarket med en spray som dämpar den reflekterande effekten. Genom att även ställa in strålen på rätt sätt så kan man totalt eliminera risken för reflektion som kan skada laserhuvudet och förstöra maskinen. Man måste betänka att modern laserteknik inte bara handlar om själva skärprocessen. Det är minst lika viktigt att skydda verktyg och maskineri för att det hela ska löna sig. Det blir alldeles för dyrbart att reparera brända lasrar som förstörts på grund av okunskap. Med tanke på detta så är det verkligen viktigt att man väljer en modern verkstad som kan modern laserteknik både för stål och för att skära aluminium. Kolla upp företaget noga innan du lägger din beställning. En vacker hemsida behöver inte betyda att företaget är högteknologiskt..

bilverkstad