Industriautomation

Robotsimulering ökar säkerheten

När robotar tar hand om jobbet så slipper människor befinna sig på platser där fingrar kan komma i kläm och ett monotont arbetsmönster kan leda till arbetsskador. Dagens automationsutrustning förlitar sig till stor del på robotteknik som innebär att en robot tar hand om olika arbetsmoment. Innan man släpper loss en robot så programmerar man noga vad den ska göra. För att programmering ska lyckas så måste man förstås testa sig fram och det kan man göra med robotsimulering som är så pass väl utvecklad att man får exakta resultat, det vill säga att man ser i simuleringen precis hur roboten kommer att bete sig i verkligheten med den mjukvara som man använder sig av. Det här är något som leder till högre säkerhet för när man testar i datorn så är det inget som kommer att gå sönder eller explodera på riktigt!

Robotsimulering för säkrare produktion

Precis som med CNC tekniken så erbjuder robotsimuleringen en stor utvecklingspotential. Idag så kan man bli mästare i CNC svarvning och kanske kan framtiden erbjuda operatörer möjligheten att visa framfötterna inom området simuleringsprogrammering. Trots att man kanske jobbar på ett mindre företag på en mindre ort som Olofström så kan man med simuleringen själv skapa nya funktioner med den industrirobot som finns på plats. När roboten jobbar på ett säkert sätt i datorn så kommer den också att göra det i verkligheten och det kostar inget att göra fel under simuleringen. Faktum är att de fel som man kanske gör då man testar sig fram med programmeringen kan leda till att man finner situationer där det faktiskt kan vara farligt att befinna sig i närheten av en verklig industrirobot som är igång. Man upptäcker helt enkelt säkerhetsbrister som man tidigare inte var medveten om.