Metallindustri

Skärande bearbetning för verktyg som tillverkar verktyg

När man lär sig mer om hur verktyg för moderna maskiner för metallbearbetning tas fram så inser man snabbt att det handlar om ett a-rose-is-a-rose-is-a-rose scenario. Idag så måste man nämligen använda sig av skärande bearbetning för att ta fram de verktyg som man använder sig av i maskinerna som framställer delarna. För vissa verkstäder så innebär detta att man själv kan skapa skärverktyg att byta ut mot de gamla då de har slitits ut. Ju mer avancerad tillverkningstekniken man använder sig av är, desto större blir verktygsvalet och många gånger så kan man skräddarsy lösningar som är enbart till för en viss tillverkningsprocess.

Skärande bearbetning av verktyg

Verktygen som ska vara med i skärande metallmaskiner tas fram i stort sett på samma sätt som när man tar fram andra delar av metall. Beroende på den teknik som man använder sig av för skärande bearbetning så kan det vara så att man fräser fram formerna. Det här går till på så vis att man matar in metallen i maskinen där den sedan kommer att röras mot det verktyg som kanske roterar eller på annat sätt förs mot metallen. Ibland så är det själva metallbiten som rörs och roteras för att komma åt verktyget på rätt sätt. När delen är klar så kan den kanske behöva ytbehandling eller så kan den användas som den är. Skärverktyg måste inte ytbehandlas av estetiska skäl, här handlar det mer om att man vill öka metallens styrka så att verktyget kommer att räcka längre.

Moderna maskiner

I moderna maskiner så är det fortfarande hantverkets grundregler som gäller. En komponent blir bara så bra som den planering som man har använt sig av för att ta fram den. Det kommer inte att hjälpa med världens bästa cnc-maskin om man inte förstår hur verktygsvalet görs och hur man får fram rätt dimensioner samt hur man väljer rätt material. Här krävs det ett stort kunnande, det särskilt när man vill kunna improvisera och skapa nya lösningar. Nyare verkstadsmaskiner kan ju se otroligt avancerade ut och det är de också. I varje fall när det handlar om programmering och förståelse för hur arbetsprocesserna inuti kan förbättras med bra verktygsmaterial.

Byte av verktyg i tid

Det gäller att man byter ut verktygen för skärande bearbetning med jämna mellanrum. I och med att man inte alltid ser det som pågår inuti maskinen så måste man på andra sätt få signaler om att det har blivit dags att byta ut delar. Operatörer gör noggranna kontroller och ser därmed till att man inte sabbar en nyproduktion för att ett maskinverktyg har tappat sin styrka. På så vis så får man fram nya skärverktyg som kanske ska användas i utvecklingen av andra maskinverktyg som ska användas som verktyg på en helt annan verkstad…

Läs mer om skärande bearbetning här:

www.gnosjoregion.se/skarande-bearbetning/

www.skarandebearbetning.se