Annat

Vad menas med att likvidera ab?

En likvidation innebär en massa saker som alla kopplas till det faktum att bolaget upphör att existera. Om du väljer att likvidera ab så har du till exempel inte längre rätten till namnet på bolaget. Vad menas med att likvidera ab, det ta vi en titt på här.

Likvidera ab – Definitionen av likvidation

Rent tekniskt så innebär en likvidation att ett bolag upphör att existera. När alla skulder har betalats och överskott har betalats ut till ägare så kan man likvidera ab så att det inte längre finns. Det spelar ingen roll om ett bolag är verksamt inom metallindustri eller inom plastindustri. Likvidationen är densamma oavsett bransch.

Ett annat sätt att beskriva detta på är att man gör bolagets tillgångar likvida. Det betyder i grund och botten att allt som finns i bolaget görs om till pengar, likvida medel. Det kan ju finnas allt möjligt i ett bolag som har ett värde.

Exempel på sådant som kan göras om till pengar är:

  • Fastigheter
  • Fordon
  • Maskiner
  • Värdepapper
  • Produkter

Varför väljer man likvidation av bolag?

När beslutet om att likvidera ab fattas så kan det bero på många olika saker. Det är inte alltid så att man väljer avveckling för att det går dåligt. Ibland så kan det vara så att verksamheten inte kan drivas vidare för att ingen vill ta över rodret när ägaren går i pension.

Ibland kan det vara brist på kunnig personal som gör att man inte lyckas genomdriva de projekt som tas in. Ibland är det helt enkelt så att det inte går att få det hela att gå runt och att man hellre än att gå i konkurs avvecklar i tid för att betala alla skulder och lämna verksamheten bakom sig med gott rykte.

Olika typer av likvidation

Det finns några olika typer av likvidation som har att göra med om avvecklingen är frivillig eller inte. En frivillig likvidation innebär att bolaget lägger in om att likvidera ab. Detta beslutas vid bolagsstämman och så anmäler man om likvidationen till Bolagsverket.

Det finns också tvångslikvidation som kan begäras av Bolagsverket när ett bolag inte håller sig till de regler och krav som finns i Sverige för att driva ab. En allmän domstol eller Bolagsverket kan bestämma om att ett företag ska likvideras. Då är det en tvångslikvidation.

Ett bolag kan likvideras på detta vis om det till exempel inte har ett aktiekapital som ligger på en viss nivå eller om styrelsen för bolaget inte är i enlighet med de regler som gäller i Sverige. Ett bolag som inte lämnar in årsredovisningen till Bolagsverket kan också tvångslikvideras.

Det går att lägga över likvidation på annat bolag

Det är inte svårt att likvidera ab på egen hand och många väljer att göra detta. Så länge som likvidationen sker i enlighet med den process som gäller i Sverige så går det bra. Men en del tycker att det är enklare att sälja bolag för att få det avvecklat med snabbavveckling.

När bolaget likvideras med snabbavveckling så betyder det i grund och botten att ett annat bolag avvecklar mot betalning. De kommer då att sköta likvidationens alla steg i enlighet med svensk lag. Fast för den som säljer bolaget så går det ju mycket snabbare och pengarna från bolaget kan betalas ut omgående.

Ett likviderat bolag kan inte återupptas

Det är mycket viktigt att förstå att ett likviderat ab upphör att existera. När beslutet väl har fattats och Bolagsverket har fått informationen så går det inte att ångra. Om du vill dra igång med verksamheten igen får du alltså starta ett nytt bolag. Du kanske kan ta samma namn, men det beror ju på om det fortfarande är tillgängligt.

Det är viktigt att ett bolag avvecklas på riktigt om du säljer det i detta syfte. Om detta inte sköts på rätt sätt så kan det få jobbiga konsekvenser för dig i ett senare skede. Välj alltså en seriös bolagsservice om du bestämmer dig för att likvidera ab på detta vis.